Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs6/santini300cz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs6/santini300cz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
SANTINI 300

Tři století Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Žďár nad Sázavou

Doprovodné akce

neděle 27. března

18.00


Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho
 

Přivítejme jaro Allegrem z Vivaldiho houslových koncertů. Absolvent Hudební akademie múzických umění Ondřej Horňas bude vábit nejen jaro. 

Prelatura Zámku Žďár 

www.santini.cz
2. května - 30. června  Santini hledáčkem fotoaparátů členů Fotoklubu Vysočina

Autorská výstava fotografických nadšenců a fanoušků Santiniho tvorby.

Galerie u Sychry, Knihovna M. J. Sychry

www.santinivhledacku.cz
28. - 29. května Zrcadlení 

Série uměleckých produkcí, instalací, koncertů a prohlídek proběhne rámci akce „Zahrady vyprávějí“ .

soukromé zámecké zahrady rodiny Kinských v Zámku Žďár

www.zamekzdar.cz
pátek 10. června  Muzejní noc 

Regionální muzeum města Žďár nad Sázavou 

www.muzeumzdar.cz 
sobota 11. června  Barokní průvod a jarmark 

V rámci tradičního Dne Žďáru projde městem pestrý barokní průvod vedený ochotníky žďárského divadla. Připojte se i vy. 

Farská humna a centrum města 

www.zdarns.cz 
neděle 12. června Cyklovýlet po stopách Santiniho na Žďársku 

 Vyšlápněte do krajiny plné rybníků, mlýnů, hamrů i farních kostelů, kterou tvořili už mniši cisterciáci před téměř 800 lety. Výlety začínají na žďárském zámku a vedou místy, kde zanechal výraznou stopu stavitel Jan Blažej Santini Aichel. Na klíčových místech se můžete těšit na výklad odborníků. Výlety se konají ve spolupráci s MAS Havlíčkův kraj.  

www.zamekzdar.cz
sobota 18. června Barokní kompozice krajiny

Komentovaná procházka Žďárem nad Sázavou s historikem Stanislavem Mikulem. Dozvíte se, že barokní Žďár nebyla jen Zelená hora, klášter a jeho nejbližší okolí. Poutavé vyprávění se zaměří především na pojem barokní komponovaná krajina. Zjistíme, které z barokních staveb nám dodnes zůstaly. Historické fotografie odhalí domy, jež bývaly kdysi barokní, nebo měly alespoň barokní fasádu. Chybět nebudou ani příběhy ze života místních obyvatel z doby, jejímž vrcholným počinem se stala stavba zelenohorského poutního areálu.  

www.muzeumzdar.cz
sobota 27. srpna Po stopách opata Vejmluvy a stavitele Santiniho 

Opat žďárského kláštera, Václav Vejmluva, měl v plánu vyzdobit Santiniho stavbami trasu svého příchodu do Žďáru nad Sázavou ze svého rodiště na Starém Brně. Vydejte se s námi nebo i sami po stopách těchto velkých mužů.

Trasa 25 km
Rožná – Zvole – Horní Bobrová – Obyčtov – Zelená hora/Žďár nad Sázavou
Spojení vlakem od Žďáru 6:30 – příjezd do Rožné 7:46, případně individuální forma dopravy

Na nádraží v Rožné bude přistaven linkový autobus (zpoplatněný), který výpravu převeze do Zvole na prohlídku kostela sv. Václava. Odtud budeme autobusem pokračovat do Bobrové ke kostelu sv. Petra a Pavla. Zbytek cesty projdete pěšky přes Obyčtov a Jámy do společného cíle na Zelenou horu.

Trasa 15 km
Ostrov nad Oslavou – Obyčtov – Jámy - Vejdoch – Zelená hora                                         
Spojení vlakem ze Žďáru v 6:30  nebo 10:34 - zastávka Ostrov

Trasa 7 km
Veselíčko – Lhotka – Vysoké - Zelená hora                                                                           
Spojení vlakem ze Žďáru 7:38 hod a pak každou hodinu   

Poutní trasa:
Na poutní a duchovní putování se můžete projí společně s řádovými sestrami Benediktýnkami z kláštera Venio na Bílé Hoře. Trasa je stejná jako u turistické cesty na 25 km. Na tuto duchovní pouť je nutná registrace na klub-pratel@santini.cz

Ve spolupráci s obecními a farními úřady budou otevřené Santiniho stavby s průvodcem. 

V závěru putování se potkáme v 16.30 na Zelené hoře, kdy se v Poutním kostele sv. Jana Nepomuckého slaví pravidelná sobotní Mše svatá.

www.santini.cz
sobota 3. září Po stopách vysvěcení 

Autobusová exkurse nás proveze po Santiniho stavbách se specifickým doprovodem historiků regionálního muzea. Trasa nás zavede do míst, kudy putoval a kde se zastavil světící biskup František Julius hrabě Braida při putování do Žďáru za vysvěcením kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
Jaká zastavení nás čekají? 
- Katastrální hranice Radňovic a Nového Města 
- Žďárský zámek – opatství 
- Trasa po Zelené hoře – úpatí kopce, vstup do ambitu, jižní průčelí kostela 
- Trasa celým panstvím ze Žďáru do Radešína 
- Radešínský zámek 
- Nejzazší konec klášterního panství za Horní Rožínkou  

Prodej jízdenek od 8. srpna 2022 na TIC Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou cena 300 Kč.

www.muzeumzdar.cz  
neděle 10. září Cyklovýlet po stopách Santiniho na Žďársku 

Vyšlápněte do krajiny plné rybníků, mlýnů, hamrů i farních kostelů, kterou tvořili už mniši cisterciáci před téměř 800 lety. Výlety začínají na žďárském zámku a vedou místy, kde zanechal výraznou stopu stavitel Jan Blažej Santini Aichel. Na klíčových místech se můžete těšit na výklad odborníků. Výlety se konají ve spolupráci s MAS Havlíčkův kraj.  

www.zamekzdar.cz
sobota 24. září Konference "Jak číst v krajině"

Konference, která boří hranice mezi odborníky a veřejností, se uskuteční v rámci celodenního festivalu Den venkova. Co nám o krajině řekne její zvrásnění, jakou stopu zde zanechali mniši cisterciáci nebo barokní stavitelé? I drobné detaily nám o světě kolem nás dokáží prozradit víc, než bychom čekali.

Zámek Žďár nad Sázavou 

www.zamekzdar.cz
úterý 27. září

19.00


Vocatus Ecumenicus 


Velké mužské pěvecké těleso z Jimramova rozezní zdi kostela duchovní hudbou napříč staletími. 

kostel sv. Jana Nepomuckého 

www.santini.cz
neděle 2. října 

16.00


Ozvěny baroka v podání žáků a pedagogů ZUŠ F. Drdly  

kostel sv. Jana Nepomuckého

březen - prosinec

vždy v 17.00

Baroko všedního dne 


cyklus přednášek historika prof. Jaroslava Čechury 
čtvrtek 21. dubna Kriminalita a každodennost  
Stará radnice 
čtvrtek 26. května Sex v době temna 
Stará radnice 
středa 15. června  Mýtus čarodějnických procesů  
Sklepení pod špýcharem v Zámku Žďár 
čtvrtek 20. října  Malé dějiny velkého světa 
Freskové sály v Zámku Žďár 
středa 23. listopadu  Boblig kontra Lautner  
Stará radnice 
středa 14. prosince Obyčejný život v baroku (přesunuto z 30. března)
ZMĚNA - Stará radnice

www.zdarns.cz
středa 12. prosince 

17.00
Životní příběhy žďárských opatů 

přednáší Mgr. Martina Schutová v rámci Academic café 

Zámek Žďár nad Sázavou 

www.zamekzdar.cz
1. - 30. září 300 let Santiniho barokní hvězdy 

výstava prací výtvarné a literární soutěže žáků žďárských základních a středních škol   

Kino Vysočina
Celoročně
Vidět baroko 
komentovaná prohlídka Expozicí Barokního umění ze sbírek Národní galerie v Praze 

poslední neděle v měsíci a první středu v měsíci 16.00 

Zámek Žďár 

www.zamekzdar.cz  
Santiniho šifra  rodinné putování Korunou Vysočiny po Santiniho stavbách. Vypátrejte symboly, tvary, čísla i písmena a sestavujte šifru krok po kroku 

www.korunavysociny.cz 
Týdny barokní gastronomie  červen - říjen

Barokní recepty ve vybraných restauracích ve Žďáře nad Sázavou 
5. - 7. srpna Džandyho gril
22. - 28. srpna  Nábřežní terasy 
29. srpna - 4. září Café u tety Hany
1. srpna - 30. září Restaurace u pošty
5. září - 16. října Hostinec Tálský mlýn
8. října  Zámek Žďár ve spolupráci se Střední školou gastronomickou A. Kolpinga

www.zdarns.cz 

Tématické akce v okolí

Samostatné programy v Santiniho kostelích na území bývalého žďárského kláštera 
neděle 11. září Obyčtov, kostel Jména Panny Marie
neděle 2. října  Pohled u Havlíčkova Brodu, bývalé proboštství kláštera cisterciaček
neděle 9. října 300 let od vysvěcení, Horní Bobrová, kostel sv. Petra a Pavla 
neděle 23. října  300 let od vysvěcení, Zvole, kostel sv. Václava,